SELECT LANGUAGE

Förenkla och minska kostnaderna för handel i Europa: välj Macfarlane Packaging för en effektiv förpackningsleveranskedja.

En förpackningsleverantör, en prisstruktur och betalningsmetod, garanterad kvalitet, garanterad efterlevnad: fördelarna med att välja en enda europeisk förpackningspartner kan inte förnekas.

Speciellt om du väljer Macfarlane Packaging. Vi har storleken, kompetensen och den internationella räckvidden för att forma din paneuropeiska förpackningsverksamhet genom att leverera:

  • förbättrad produktivitet
  • anpassningsförmåga och flexibilitet
  • betydande kostnadsbesparingar
  • dramatiska förbättringar av hållbarheten

På den här webbplatsen hittar du hela vårt utbud av produkter samt tjänster och stöd du behöver för att bygga den flexibla, hållbara och framtidssäkra förpackningsverksamheten som ditt företag behöver.

Vår unika Betydande sex förpackningsöversyn har sänkt förpackningskostnaderna för vissa kunder med upp till 40 %. Våra världsledande designlösningar har placerat oss i framkanten när det gäller hållbara förpackningar. Med Macfarlane Packaging som partner blir dina europeiska verksamheter billigare, effektivare och mer hållbara.

För att ta reda på mer följer du länken HÄR

Accreditations, compliance and standards

Along with all the other benefits, choosing Macfarlane Packaging as your packaging partner brings peace of mind. All our operations and activities comply with:

  • The Universal Declaration of Human Rights
  • The International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work

Environmental standards

ISO 14001

Macfarlane Packaging is registered to, and operates in accordance with the ISO 14001 Environmental Management standards. This internationally accepted standard defines the necessary requirements for establishing, implementing and operating an environmental management system and the supporting audit programme.